Konsertforedrag om jazzkoden

KONSERTFOREDRAG: Carl Størmer holder foredrag med musikk i Oslo konserthus. FOTO: Espen Hoen/VG

Jazzcoden er overførbar. Gjennom erfaringer fra næringsliv, kultur, jazz og krisehåndtering, viser jeg hvordan samspillsteknikker fra bl.a. jazz, det jeg kaller jazzkoden, har umiddelbar gjenbruksverdi på tvers av bransjer og profesjoner når folk MÅ jobbe sammen uten tid til forberedelse og med små feilmarginer. Dette er det jeg kaller "jazzaktige" jobber.

Jazzcoden handler om tilpasning. Jeg demonstrer en «kode» som gjør det mulig å gå «rett på scenen» med fremmede uten annen forberedelse enn en økt bevisshet om hva som teller der og da. Jeg viser hvordan jazzkoden gjør det mulig kutte både tid og kostnader uten at sluttresultatet forringes. Jeg viser hvordan vi kan bli mer fleksible og tilpasningsdyktige gjennom kontinuerlig tilpasning og riktig tempo.

Bendik Hofseth og Lars Jansson med Jazzcode i Oslo konserthus. FOTO: Carl Størmer

Konsertforedraget varer 90-100 minutter med innelagt tid for dialog med publikum. Det handler om samspill:

  • Kontroll og innflytelse. Hva kjennetegner kompleksitet?
  • eBruk av oppmerksomhet. Hvilken rolle spiller psykologisk trygghet og tillit når flaskehalsen er oppmerksomhet, og timing er viktigere enn hastighet?
  • Samarbeide vs. arbeidsdeling. Hvordan legger vi til rette for å hjelpe hverandre?
  • Aksept. Hvilken rolle spiller aksept når vi ser etter muligheter?

Jazzaktige jobber øker raskest. I en verden hvor hastigheten øker samtidig som forutsigbarhet og tidsfrister reduseres, stilles det tøffere krav til umiddelbart samspill – selv om folk ofte sitter på ulike steder. Får man til samspillet, øker både trivsel, motivasjon, og produktivitet. Dette har igjen konsekvenser for resultat og konkurransekraft gjennom bedre kundetilfredshet, økt innovasjonstakt, raskere beslutninger og lavere utskiftning.

Noen oppdragsgivere

Det unike med Jazzkoden

VIKTIGE BUDSKAP OM SAMSPILL: Deltakerne får med seg viktig og relevant informasjon om samspill i organisasjoner. Her en ordsky fra august 2023 for 180 bankansatte i en investeringsbank. Spørsmålet var, "hva satt du igjen med etter foredraget om jazzkoden?"

Om meg

Her ble vi kåret til beste foredrag på et oppdrag for SEB i Stockholm i 2023.

Les sitater fra kunder.

Her er et opptak fra et konsertforedrag for Business Innovation Factory i Providence, Rhode Island, USA.

Vanlig stilte spørsmål