Hva andre sier om Jazzcode i 2024

Kundesitater. Her finner du uttalelser fra oppdragsgivere (Harvard Business School, NVE, SEB, Statsbygg, Statnett, Deloitte, IBM, Schibsted, Agenda Kaupang) og andre som enten har jobbet med meg eller deltatt på kurs eller foredrag med Jazzcode. Flere finnes på min profil på Linkedin. Alle uttalelsene her er fra 2023.

Utdanning: Case for Harvard Business School

En unik og orginal tenker

Carl Størmer er rett og slett en av de mest talentfulle og dynamiske tenkerne jeg noensinne har hatt gleden av å jobbe med. Dette sier ikke lite, da jeg har vært professor ved Harvard Business School, hvor jeg har jobbet med verdenskjente forskere og hatt vært i kontakt med mange toppledere. På grunn av Carls varierte livserfaringer, de prøvelsene han har gått gjennom, hans omfattende nysgjerrighet og hans eklektiske tverrfaglige kunnskap, har han perspektiver og tankeganger som alltid har virket fullstendig originale for meg. Å tilbringe en ettermiddag med Carl er en god måte å utvide sinnet på. Han er også, selvfølgelig, på et mer praktisk plan, en utmerket konsulent, leder, skribent, pedagog og musiker. Hvis du har muligheten til å jobbe med denne enestående personligheten, anbefaler jeg at du griper den.
OM CARL: Prof. Robert Austin var medforfatter med Carl Størmer på en Harvard Business School case om Miles Davis.

Statkraft global ledersamling og stukturkurs

Kurs og foredrag anbefales!

Jeg har både deltatt på Carls Jazzcodekurs og på et jazzforedrag om samspill, struktur og improvisasjon. Begge deler kan varmt anbefales!

Strukturkurset er en god innføring i pyramideprinsippet (som bla brukes i konsulentbransjen). Det er svært nyttig, spesielt for team som jobber med å analysere og presentere informasjon for beslutningstakere.

Jazzforedraget er ulikt noe jeg har opplevd tidligere - det kombinerer musikk og læring om improvisasjon og struktur på en unik måte. Forståelsen av jazz økte også, noe som var en hyggelig bonus.
KURS OG FOREDRAG. Anbefalingen baserer seg på kursdeltakelse, kursing av Eivinds ansatte i Statkraft og deltakelse på Statkrafts globale ledersamling med 350 ledere fra hele verden.

Kurs for ansatte som jobber med finans

Jazzkodekurset gir bedre notater og presentasjoner

Jazzcodekurs i struktur og kommunikasjon er en god investering for å bedre mulighetene for å nå frem med de viktige budskapene. Min erfaring er at kurset bidrar til vesentlig økt kvalitet på notater og presentasjoner. Ypperlig for team å gå på kurs sammen, og hjelpe hverandre med å bruke «koden» i ettertid for å sikre varig effekt. Anbefales på det varmeste. Anbefaler også Carls foredrag hvor han trekker paralleller fra jazzen til samspill og improvisasjon – veldig bra.
KURS OG FOREDRAG: Har hatt alle sine ansatte på Jazzcode sine strukturkurs. Har også vært med på Jazzcodes foredrag om samspill og jazz.
To ledere fra Statens Vegvesen: "Jazz på jobben? Ja takk!" og "Mye å lære av jazzen." (klikk på sitatene for å høre innslaget fra NRK P2).
Lars Jansson, Jojje Wadenius, Jens Fossum og Carl Størmer på jobb med Statens Vegvesen.

Statens program for toppledergrupper

Proff: Leverer alltid og i stadig utvikling

Jeg har samarbeidet med Carl i en årrekke. Helt siden jeg hørte mitt første Jazzkode-foredrag for snart 15 år siden, har jeg gang på gang latt meg begeistre, måttet tenke, lytte intenst - og ofte også grått en skvett. Slik oppleves det for min egen del, og akkurat det samme ser jeg skje med andre. Carl har vært fast innslag på Program for toppledergrupper i staten, som ble gjennomfort av nesten 500 deltakere i perioden 2016-2022. Han har også bidratt på andre storsamlinger, med foredrag og kurs. Han leverer alltid, og er ryddig å forholde seg til. Proff, forberedt og opptatt av kvalitet. Han spiller på flere strenger i sine innlegg, og berører alltid. Med en finurlig kombinasjon av profesjonalitet, musikalitet, åpenhet og nysgjerrighet utvikler han stadig det han leverer. Uansett målgruppe, kan jeg varmt anbefale Carl Størmer på scenen eller på gulvet - både med og uten trommestikker!
FOREDRAG: Oppdragsgiver for Statens program for toppledergrupper 2016-2022

Forvaltning: Kurs for NVE analyseavdeling

Kurset om klart språk er banebrytende

Carl Størmers Jazzcode kurs om klart språk er banebrytende. Måten han bruker logisk tekning inn i kursene sine bryter med vanlig struktur og tekstoppbygning og gir oss verktøy til å forenkle kompliserte faglige tekster. Metoden er med på å skape engasjerte tekster alle kan lese og forstå. NVE hadde stor nytte av dette i fremleggelsen av sine faglige utredninger. Viktige store mediehus ga oss strålende tilbakemeldinger på vår nye måte å forenkle tunge faglige budskap på. Rapportskriving blir aldri det samme etter dette kurset. Carl er engasjerende med en betydelig kapasitet til å sette seg inn i ulike fagtema raskt. Han utfordrer og lykkes! Klart språk handler ikke bare om å skifte ut faglige termer med vanlige ord, nei det handler om å få frem det viktigste du har funnet først og bygge opp resonnementet slik at alle kan forstå. Med andre ord- du skriver på en helt ny måte. Carl anbefales på det sterkeste! Tørr å utfordre egen og enhetens rapportskriving. Om ikke for dere så for de dere ønsker å nå ut til med deres funn. Lykke til!
KURS: Skrivarhaug bestilte og evaluerte Jazzcodes kurs til analyseavdelingen i NVE i 2018-2019.

Energi: Rådgivere i energibransjen

Anbefaler kurset av hensyn til leseren

For oss i THEMA (konsulenter i energibransjen) er det svært viktig at våre ansatte skriver lettforståelig for leseren. Vi har derfor hatt kurs med Carl jevnlig og fortsetter med det. Kurset gir oss en god og felles tilnærming i hvordan vi skal formidle våre analyser på en måte som kunden forstår. Vi har brukt både webkurs og fysiske kurs for våre ansatte og er svært fornøyd med det!
Av hensyn til lesere av analyser anbefaler jeg alle å delta på Carl sine kurs!
KURS: Themas energikonsulenter trenes av Carl Størmer

UTDANNING: Foredrag for internasjonalt topplederprogram

Ble så imponert at jeg anbefalte jazzkode til INSEAD

Jeg har erfart Carl og jazzkoden for en stund siden og var så imponert at jeg anbefalte å anvende dette seminaret om samspill i executive education kurs på INSEAD, hvor jeg var professor. Hvis dere ønsker å lære mer om samarbeide, så er dette midt i blinken. 
FOREDRAG: Professor Morten Hansen var foredragsholder på en internasjonal ledersamling med Carl Størmer i Barcelona i regi av Schibsted.

Samtaler om ledelse

Carl inspirerer og utfordrer konvensjonell tenkning

Det er noen mennesker man alltid gleder seg til å møte. For meg er Carl Størmer en slik person - fordi jeg alltid lærer når vi møtes, fordi han inspirerer og utfordrer konvensjonell tenkning, fylt av humor i alt det seriøse, søkende, undrende men alikevel realistisk, praktisk og alltid til stede.
Carl har sine kurs, sine foredrag, sin unike formidling av innsikt, metode og livsvisdom, gjerne i kombinasjon med jazz.
Med jazzkoden løfter han forståelsen av lederskap og samspill, samarbeide og problemløsning over på et spennende og annerledes plan, som gir mening, øker forståelse og stimulerer tanker. 
Carl er en mester i å improvisere og gir improvisasjonen mening og praktisk betydning.

Næringsliv: Leder i IBM

Den beste lederen jeg har hatt.

Noen få ganger byr livet, og arbeidslivet, pả møter som viser seg å bety langt mer enn det går an å forestille seg. Det å bli kjent med Carl var et slikt møte for meg. Carl ansatte meg i IBM helt i starten av min karriere, for 25 år siden, og til dags dato er Carl den beste lederen jeg har hatt. Dengang da reflekterte jeg nok ikke så mye over hva som gjorde at jeg opplevde Carl som så god. Etter å ha opplevd hans foredrag og musikalske sider gjennom Jazzcode og på konserter har jeg blitt enda mer fascinert av Carls tilnærming til å få mennesker til a spille godt sammen og fungere i et team. Jeg kan sterkt anbefale Carl og Jazzcode, du vil forstå dine kolleger bedre, styrket samhandling - med velfungerende team som resultat - og unsett en herlig og uvanlig opplevelse.
OM CARL: Som leder i IBM

Tillitsreformen: foredrag om samspill

Begrepet «jazzkoden» er i ferd med å etablere seg som et fagutrykk hos oss.

Vi inviterte Carl til å snakke for partene (arbeidsgiver og tillitsvalgte) hos oss i forbindelse med at arbeidet vi gjør med tillitsreformen i Statens Vegvesen.
Jazzkoden byr på perspektiver og metoder som er både nyttige og forløsende for oss i denne prosessen.
Budskapet er mesterlig framført og Carls personlige historier, faglige integritet og musikalitet gjør at budskapet når oss i hele spekteret av menneskelighet. Fra det intellektuelle og kognitive til det relasjonelle og emosjonelle.
Denne enestående formidlingsevnen gjør at budskapet sitter som ei kule hos tilhørerne. Begrepet «jazzkoden» er i ferd med å etablere seg som et fagutrykk hos oss.
Vi gir Carl de varmeste anbefalinger og takker hjerteligst for det verdifulle bidraget han gav oss. - Leif Helland, Seniorrådgiver, Statens Vegvesen.
Hør NRK intervju med to deltakere: "Jazz på jobben? Ja takk!" og "Mye å lære av jazzen." (klikk på sitatene for å høre innslaget).
FOREDRAG for 80 ledere og tillitsvalgte om jazzkoden.

Forvaltning: Foredrag for kommunalt ansatte

Etterlater seg varige verdier

Carl Størmer får deg til å omfavne verdien av det læringspsykologien ofte omtaler som Type 2-tenkning. Du vet, de litt mer krevende, analytiske resonneringene som krever mer undring og tankekraft. Og som får frem årsakssammenhenger som ikke intuitivt er like åpenbare for hverken deg eller andre. Carl åpner opp deg for mer innsikt om deg selv, om din egen organisasjon og om det samfunnet vi lever i. Legg til at Carl er en særs dyktig jazzmusiker som gjennom Jazzcode klarer å overbevise oss om at «Control is for Beginners». Med Carl Størmer som prosesskonsulent og/eller musikalsk inspirator, vil du garantert bli utfordret og inspirert både intellektuelt og emosjonelt. Jeg har hatt glede av å samarbeide med Carl ved flere anledninger, og jeg har alltid vært veldig takknemlig for at Carl etterlater varige verdier.
FOREDRAG OG RÅDGIVNING: Sitat fra oppdragsgiver i kommunal forvaltning.

Næringsliv: Foredrag for lederprogram

Strategisk om menneskelig samhandling

Carl kombinerer en strategisk tankegang med dyp innsikt i hvordan mennesker samhandler. Som en utmerket musiker bringer han alt sammen i Jazzcode. På en underholdende måte vil han hjelpe deg og teamet (eller teamene) ditt å reflektere på nye måter over menneskelig interaksjon. Anbefales på det varmeste!

- Birger Magnus, styreformann, NRK.

FOREDRAG: Birger Magnus hyret inn Carl Størmer til et lederprogram i 2021

Forvaltning: Kurs for Statnett

Varige spor i hvordan jeg jobber.

Carl Størmers kurs for Statnetts avdeling for markedsutvikling var engasjerende og inspirerende. Vi fikk verktøy for å strukturere faglig diskusjon og analyse så vel som skriftlig kommunikasjon. Flere år etter kurset tar jeg meg fortsatt ofte i å tenke to ganger før jeg bryter prinsippene jeg lærte, spesielt når en kompleks materie skal presenteres på forståelig vis. Kurset satte varige spor i måten jeg jobber på. - Inge Stenkløv, seniorrådgiver, Statnett SF.
KURS: Stenkløv var deltaker på todagerskurset i struktur med Carl Størmer

Forvaltning: Foredrag, workshop og kurs for Statsbygg

Passer for alle team som står i endring

Jeg anbefaler Jazzcode til alle som står i endring og som ønsker å utvikle seg selv, sine team og organisasjon, og som vil oppleve en spennende og lærerik kombinasjon av musikk og ledelse. Som administrerende direktør i Statsbygg har jeg hatt gleden av å delta på flere Jazzcode arrangementer og lære av Carl Størmer og hans team. Jeg har også brukt Jazzcode som et verktøy for å utvikle min ledergruppe for å få til enda bedre samspill internt i Statsbygg. Jazzcode er et unikt og inspirerende konsept som gjennom jazz klarer å demonstrere universelle prinsipper for å improvisere sammen på høyt nivå, og hvordan dette er relevant inn ledelse, kommunikasjon, innovasjon og endring. Jazzcode ga oss inspirasjon til å utvikle oss på en måte som fremmer kreativitet og tillit. Carl Størmer en dyktig formidler og musiker som byr på seg selv og sin erfaring på en måte som treffer både hjerne og hjerte.
FOREDRAG, KURS OG WORKSHOP: Statsbygg har benyttet Jazzcode ved en rekke anledninger.

Næringsliv: Kurs for KPMG

Eneste instruktør i Norge med troverdighet på dette området.

Verdifull investering i formidlingsevne, påvirkningskraft, problemløsning, m.v.

Selv ble jeg introdusert for pyramideprinsippet for nærmere 30 år siden. Det har siden kommet til anvendelse bevisst og aktivt i mange jobbsammenhenger, og mer latent i andre situasjoner.

Det var et "verktøy" som vi ønsket å gjøre tilgjengelig for ansatte i Advisory. Carl holdt kurs for en større gruppe rådgivere.

Det var i utgangspunktet velartikulerte, analytiske og "gode hoder". Men som like fullt hadde betydelig utbytte av to-dagers kurset, og tilbakemeldingene var svært gode.

Carl er engasjerende, tilpasningsdyktig, og fremstår overbevisende i formidlingen. Innholdet og øvelsene holdes relevant for målgruppen. Det er god balanse mellom "teori", rikelig med praktiske og relevante øvelser, og pauser for uformell utveksling og diskusjoner.

Carl er den eneste i Norge som jeg kjenner til som er en troverdig instruktør på dette området.

Per A. Sundbye, Partner, Deloitte Norway.

KURS: Sundbye bestilte kurs med jazzcode.

Næringsliv: Kurs for Agenda Kaupang

Kurset har gitt stor nytte over tid.

Agenda Kaupangs strategigruppe hadde stor glede av Carls kurs som reminder og inspirasjon for bedre presentasjoner, rapporter og strukturering av egne arbeidsprosesser. Carl ga oss et kurs som var relevant, effektivt og inspirerende gjennomført og som vi i ettertid har hatt god nytte av. Anbefales!
KURS: Per-Trygve deltok sammen med Agenda Kaupangs strategigruppe på kurs med Carl Størmer

Næringsliv: Kurs for lederkonsulenter

Enormt god formidlingsevne.

Carl Størmers kurs i effektiv kommunikasjon bygger på Barbara Minto sitt pyramide-prinsipp, hvor hensikten er å strukturere et budskap i "parent-child"-hierarki med mer.
Carl har en enormt god formidlingsevne og er dyktig til historiefortellinger- Dette gir mange knagger å henge verktøyet på, og gjør at det blir lettere å forstå og huske elementene i verktøyet.
Carl har en unik bakgrunn med karriere innen business, som profesjonell musiker, og gjennom sitt eget familieliv. Dette beriker kurset og gir oss interessante perspektiver på livet, og i jobbsammenheng. Her er det mye ethos!

Kurset var godt balansert med både teori og praktiske øvelser som gir trening i å bruke verktøyet som er
sentralt i kurset. Selv har jeg hatt veldig stor nytte av verktøyet i jobbsammenheng - både til prosjektarbeid, rapportskriving og strukturering av dokumenter generelt.

Kurset kan varmt anbefales!
KURS: Svarstad var kursdeltaker på Jazzcodes kurs i 2023.

Næringsliv: Foredrag og workshop for SEB

En fantastisk opplevelse - igjen!

Jeg har vært deltaker på to økter ledet av Carl under Jazzcode-konseptet, én med omtrent 20 deltakere og den andre med 150. I begge tilfeller har jeg blitt imponert over hvordan han uanstrengt kombinerer psykologi, organisasjons- og endringsledelse, blant annet, med levende musikk. Hans evne til å illustrere og levendegjøre teoretiske aspekter gjennom musikk har vært en fantastisk opplevelse. Samtidig har øktene vært rørende personlige og fulle av positive følelser, selv i en større setting. Anbefales på det sterkeste! (oversatt fra engelsk).
FOREDRAG OG WORKSHOP: Uttalelse fra oppdragsgiver etter workshop og konsertforedrag fra SEB.

Næringsliv: Kurs for Schibsteds management trainee program

Et kraftig verktøy.

Carl Størmer har trent våre management trainees i Schibsted i hans to-dagers kurs om struktur og effektiv kommunikasjon. Kurset ble høyt verdsatt blant deltakerne og er et flott verktøy for dem i deres videre karriere i selskapet.
KURS: Schibsted kurset sine management trainees med Jazzcode.

Næringsliv: Foredrag for internasjonal konferanse Belgia

Made me realize that Jazz is related to VUCA.

Till I heard Carl explaining and demonstrating (with on the spot music) the relevance of jazz to the agility of organizations in the VUCA world we operate, I never realized that link.
Funny since both have been part of my life for more than 30 years.

'Certificates or diplomas do not matter, who you played with does.'
'The on-the-stage symbiosis is what creates the magic, not how great any individual musician is.'
'The technical and musical skill you acquired from hours and hours of practicing and listening is the toolbox you pull from, at that moment and place'.

If you want to understand and enjoy the link between a jazz combo and an agile corporate organization in a digital world, get inspired by Carl Stormer and his JazzCode offerings.
JAZZCODE FOREDRAG: Sitat fra deltaker på foredrag på European CIO Awards i Brussel. Phillippe sitter i styret for Brussels Jazz Orchestra.

Næringsliv: Foredrag for europeiske teknologiledere i CIONET

Høyeste score noensinne

Jeg hyret inn Carls foredrag om jazzkoden da jeg var i CIONET. Carl og hans musikere holdt en fantastisk presentasjon om ledelse for internasjonale teknologiledere i Brussel. Dette er et krevende publikum, så det å få den høyeste scoren i evalueringen sier mye om hva han er i stand til å levere. Suksessen ble gjentatt på et UNESCO-arrangement i Paris med like høy tilbakemelding. Hans budskap om smidighet og ledelse treffer utrolig godt i en verden som krever at vi i økende grad er fleksible og lytter til hverandre.

FOREDRAG: Oppdragsgiver fra Belgia
KONSERTFOREDRAGET TREFFER. Rating på en konferanse for 500 europeiske teknologiledere i Brussel i anledning kåringen av årets CIO i regi av CIONET.

Saksofonist Bendik Hofseth:

Innovativ tilnærming med kvalitetsmusikk

I flere år nå har jeg hatt gleden av å delta i Carl Størmers Jazzcodeforedrag som utøver.

Carl velger alltid de beste musikerne han kan finne, og kvaliteten på musikken har alltid vært svært høy.

Jeg har også vært en ivrig og engasjert lytter til det han presenterer muntlig. I tråd med Carls budskap om nødvendigheten av improvisasjon som en lederegenskap i et stadig skiftende miljø, er Carl alltid i stand til å tilpasse sitt budskap og finne nye måter å presentere det på til sitt målpublikum.

Jeg kan på det sterkeste anbefale Jazzcode til alle som er interessert i god musikk og overbevisende, interessante og erfarne budskap om ledelse. Carls personlige blanding av kunst og ledelsesteori, utgjør en virkelig innovativ tilnærming.
Saksofonist Bendik Hofseth. Foto: Carl Størmer

Jazzpianist Lars Jansson:

Unikt å få spille for et publikum som ikke vanligvis lytter til jazz

Jag har med glädje deltagit i ett stort antal Jazzcode konserter/föredrag. Det unika är att få spela o möta en publik som inte vanligtvis lyssnar på jazz. Ibland personer som inte ens tycker om jazzmusik.

Carl Størmer lyckas dock entusiasmera publiken och få dom att förstå och uppleva jazzens essens; att vara närvarande, aktivt lyssna på sina medmusiker, att hitta sin roll i gruppen, förmåga att snabbt ändra sina musikaliska idéer när musiken plötsligt tar en ny riktning, utveckla intuition och improvisationsförmåga.

Många egenskaper som är viktiga att utveckla i alla olika sociala sammanhang och inte minst i arbetslivet. Publiken blir positivt inställda av detta och rycks ofta med när musiken förmedlar glädje o lekfullhet.
Pianist/komponist/professor Lars Jansson i Oslo konserthus med Bendik Hofseth på jobb med Jazzcode. Foto: Carl Størmer.