Informasjon for deg som skal på endagskurs med Carl Størmer

På endagskurset blir du mer bevisst hvordan struktur kan gjøre deg mer effektiv i hverdagen.

Kurset passer for deg som jobber med- og formidler komplekse problemstillinger til kunder, kolleger og partnere.

Hensikten med kurset er at de du skriver for skal lese mindre og forstå mer fordi du strukturerer dokumenter og presentasjoner på en måte som lar leseren bestemme graden av fordypning.

Ferdigheter du lærer inkluderer pyramideprinsippet; hvordan du løfter frem det viktigste, spisser en problemstilling, bryter en hovedpåstand ned i underpåstander, trekker flere påstander sammen til et sammendrag, lager robuste grupperinger, og velger logiske rekkefølger. Du får en innføring i å skrive effektive setninger som styrer leserens oppmerksomhet på en effektiv måte, du lærer å skrive effektive overskrifter som kan skumleses og blir flinkere til å avdekke dårlig struktur. Vi lærer deg også hvordan du kan øve mens du jobber og etter kurset får du tilbud om ti ukers oppfølging på mail.

Plan for dagen

Tider: Oppmøte kl. 8:15 og oppstart kl.8:30. Vi spiser lunch kl. 12-12:45 og er ferdig kl. 16:00. Her ser du hva vi gjennomgår:

  • Pyramideprinsippet i tanke - praktiske øvelser.
  • Sammendrag - hvordan effektivt trekke sammen ulike punkter til en enhetlig tanke på et høyere nivå.
  • Introduksjoner - hvordan lage introduksjoner som fokuserer din mottaker?
  • Utdypning - hvordan bryte et konsept ned i underpunkter på en strukturert måte.
  • Overskrifter - hvordan velge riktig type overskrifter; skal overskriften kunne skumleses, skal den gjøre det lettere å navigere, eller skal den motivere leseren.
  • Fullstendighet og avgrensning - hvordan sjekke at vi har fått med oss alt i en liste og at punktene er i en logisk rekkefølge.

Kjøreregler: Vær helt tilstede

Pedagogikk: enkelt, praktisk og repeterbart