De viktigste tingene du bør huske etter kurset

PYRAMIDEPRINSIPPET: Sammendraget hviler på minst to sammendrag på et lavere nivå. Først utviklet av Barbara Minto for McKinsey & Co. på 1960. I dag gullstandaren for effektiv formidling av sakprosa. Legg merke til de paralelle setningene på nivå 2.

Informasjon om pyramideprinsippet: struktur i analyse og formidling

Her finner du etterhvert korte påminnelser om de viktigste emnene fra kurset. Påminnelsene er delt i to: analyse og formidling. Du kan også melde deg på et tiukers repetisjonskurs.

 1. Problemstilling: Vi har for mye å lese. Løsning: skriv slik at leseren kan lese mindre og forstå mer.
 2. Logisk struktur i analyse. Her finner du de viktigste prinsippene for hvordan du kan bruke struktur til støtter opp om en logisk analyse.
 3. Pedagogisk struktur i formidling. Her finner du de viktigste prinsippene for hvordan du kan bruke struktur for å sikre at dine leser kan lese mindre og forstå mer.

Mange skriver dokumenter uten å endre strukturen de brukte i analysefasen. Resultatet er ofte uleselige dokumenter med lange premisser som må forståes for å akseptere konklusjonen.

Struktur i analyse.

 1. Et sammendrag (foreldreideen) hviler på minst to sammendrag/underpunkter (barna).
  1. Bør kunne skumleses. Sammendrag skrives som hele setninger og bør kunne skumleses.
  2. Sikrer enhetlig tolkning av underpunkter.
  3. Hviler på alle underpunktene. Sammendraget inkluderer alle underpunktene, hverken mer eller mindre.
 2. Sammendrag på samme nivå utgjør en søskenflokk.
  1. Alle barna bør ha noe til felles
  2. Barna bør være i logisk rekkefølge (rangert, system eller tid).
  3. Grupperingen bør være MECE (på engelsk)/GUKU (på norsk).

Struktur i formidling

Overskrifter sparer leseren tid fordi de kan lete, lese og tolke mindre:

Du kan abonnere på et ti ukers gratis minikurs her.