Kurs for eksperter og rådgivere

PYRAMIDEPRINSIPPET. Deltakerne lærer å strukturere tanker og tekst gjennom bransjenøytrale øvelser. FOTO: Carl Størmer

Problemet: Vi har ikke tid til å lese alt. Datamengden menneskeheten produserte frem til 2003 produseres nå på en time. Alikevel skriver de fleste eksperter for en leser som ikke finnes; dagens leser forventer en logisk struktur som løfter frem det viktigste.

Leseren vil skumlese

Kurset lærer deg å strukturere tekst på en måte som tilfredsstiller utålmodige lesere. Du lærer å si det viktigste først, la leseren bestemme graden av fordypning og skrive overskrifter som kan skumleses.

Du lærer å bruke struktur for å tenke bedre og formidle tydeligere. Du blir oppmerksom på strukturens ulike rolle i analyse og formidling. I analysen gjør struktur deg i stand til å sjekke om du har fått med deg alt selv om den viktigste innsikten ofte kommer til slutt. I formidling er strukturen der for å hjelpe leseren til raskt få konklusjonen for deretter selv å kunne velge fordypning.

Du lærer å ta hensyn til tre ulike leserbehov: Beslutningtakeren vil lese minst mulig og vil selv bestemme graden av fordypning. Ekspertene ønsker å raskt kunne finne alt som handler om det samme på ett sted. Kontrolløren ønsker å kunne sjekke at alt har gått riktig for seg.

Hvem som deltar. Typiske deltakere er eksperter: analytikere, utredere, rådgivere og andre som påvirker beslutninger og som trenger tydelig formidling av analyser produsert på en effektiv måte.

Noen kunder i ulike bransjer.

Kurs: fysiske og digitale:

Klasseromskurs - 3, 6 og 12 timer.

Todagerskurset passer for analytikere og utredere og andre som må tolke store datamengder og utforme komplekse analyser som leses av beslutningstakere med annen faglig bakgrunn.

Endagerskurset passer for rådgivere og ledere som er avhengige av at det de skriver blir lest og enhetlig forstått av ulike lesere og som legger premisser for store organisasjoner og prosesser.

Halvdagskurs passer for toppledere, styremedlemmer og partnere som bestiller f.eks. notater og beslutningsdokumenter fra eksperter, leser med et kritisk blikk og coacher medarbeidere.

Digitalkurs taes i grupper.

Digitalkurs passer for deltakere som sitter spredt eller foretrekker å ta kurset over lengre tid. Kurset taes av tre personer sammen og varer i syv timer fordelt over opptil tre uker. Kurset blander alenearbeide, digitale møter med tre deltakere og avslutningswebinar med Carl Størmer der stoffet repeteres.

Skreddersøm for større oppdragsgivere. Vi har erfaring med å utvikle skreddersydde digitale kurs. Oppdragsgiver bidrar med utvikling av innhold og testning av betaversjon for å sikre et mest mulig faglig relevant sluttprodukt. Jazzcode betaler for all utvikling men oppdragsgiver forplikter seg til et visst antall betalte deltakere.

Læringsmål: bedre beslutninger

Kursets mål er å gjøre deltakerne mer effektive i utvikling og bruk av ekspertise gjennom bruk av struktur i observasjon, tanke og formidling.

Målgruppe: eksperter

Kurset passer for alle som er involvert i store beslutninger. Typiske deltakere kommer fra plan- og analyseavdelinger, utredningsavdelinger, rådgivningsmiljøer, informasjonsavdelinger og ledergrupper som jobber med logistikk, planlegging, analyse, ledelse, prosjektering, innkjøp eller salg. Den typiske deltaker har typisk to års arbeidsarfaring eller mer.

Timeplan: hyppige pauser

Nok en gang har du fått en svært god evaluering; 4,8 på "Helhetsinntrykk". Du får også høyeste score med 5,0 både på "Formidlingsevne", "Relevans" og "Faglig troverdighet". Utrolig bra! - Tone, kompetanseansvarlig i internasjonalt rådgivningsfirma.
Sitat fra tidligere deltakere
ØVINGSMÅL. Deltakerne skriver øvingsmål på slutten av kurset og får tilsendt egne og andres mål etter avsluttet kurs. Det motiverer og viser hva andre har fått med seg.

Pedagogikk: øvelsesbasert

Du lærer ikke nødvendigvis noe nytt, men du blir oppmerksom på en helt ny måte å bruke eksisterende kunnskap på.

Kurset bruker bransjenøytrale eksempler for å unngå at ekspertene «søker ly» i egen ekspertise (logikk er heldigvis bransjenøytral). Alt er øvingsbasert og blir gradvis vanskeligere. Læring skjer i små grupper (maks fire) og hvert kurs bruker nye gruppeøvelser basert på tidsaktuelle eksempler fra aviser, rapporter og eposter.

PRAKTISKE GRUPPEØVELSER: Deltakerne bruker mye av tiden på å løse praktiske oppgaver med stor overføringsverdi til daglig arbeide. FOTO: Carl Størmer

Relevans: kan brukes av alle

Kurset oppleves som relevant for eksperter på tvers av alle bransjer. På to kurs i mai 2023 for lederkonsulenter i et av verdens største konsulentselskap, scoret kurset 5 på relevans (på en skala fra 1-5).Det ble spesielt lagt vekt på at kurset er relevant i fht å skape kunde- og ansatte tilfredshet, effektivitet (gjøre riktige oppgaver raskere), kvalitet (bedre leveranser, færre feil) og omdømme.

Forhistorien: Pyramideprinsippet

Kurset ble startet av Carl Størmer i 2005 etter at han i sin rolle som en av to gründere i det amerikanske selskapet Studentuniverse hentet inn $25 millioner fra investorer uten bruk av tilretteleggere. Gjennom over 100 presentasjoner til skeptiske amerikanske og europeiske investorer utviklet Størmer en metode som på rekordtid skapte troverdighet, innsikt og motivasjon (og som han senere brukte som markedsdirektør da Norwegian Airshuttle ble børsnotert).

Carl Størmer har jobbet med dokument- og presentasjonstruktur i hele sin karriere. FOTO: Carl Størmer

Metoden kombinerte hans erfaring som konsulent i IBM, hans bakgrunn som databasedesigner i verdens neststørste advokatselskap, Weill, Gotschal & Manges, og hans erfaring innen scenekunst. Størmer oppdaget at det viktigste, enten det var snakk om en presentasjon, et prospekt eller en kontraktsforhandling, var å ha en robust underliggende struktur som både gjør det mulig å sjekke logikk og som løfter frem det viktigste. I utviklingsfasen ga strukturen oversikt og innsikt over materialet. I investormøter gjorde strukturen presentasjonen fleksibel og robust når sammensatte problemstillinger skulle formidles til krevende personer og tidspressede situasjoner.

Pris kr. 2.000 - 5.500 per deltaker per dag

Teknologidirektør: "bruker det hver dag".

Informasjon til deg som vurderer eller skal på endagerskurset.

Les mer om hensikt, læringsmål, deltakere og timeplan for endagskurset i struktur.