Kurs for eksperter og rådgivere

PYRAMIDEPRINSIPPET. Deltakerne lærer å strukturere tanker og tekst gjennom bransjenøytrale øvelser. FOTO: Carl Størmer

Problemet: Vi har ikke tid til å lese alt. Datamengden menneskeheten produserte frem til 2003 produseres nå på en time. Alikevel skriver de fleste eksperter for en leser som ikke finnes; dagens leser forventer en logisk struktur som løfter frem det viktigste.

Leseren vil skumlese

Kurset lærer deg å strukturere tekst på en måte som tilfredsstiller utålmodige lesere. Du lærer å si det viktigste først, la leseren bestemme graden av fordypning og skrive overskrifter som kan skumleses.

Du lærer å bruke struktur for å tenke bedre og formidle tydeligere. Du blir oppmerksom på strukturens ulike rolle i analyse og formidling. I analysen gjør struktur deg i stand til å sjekke om du har fått med deg alt selv om den viktigste innsikten ofte kommer til slutt. I formidling er strukturen der for å hjelpe leseren til raskt få konklusjonen for deretter selv å kunne velge fordypning.

Du lærer å ta hensyn til tre ulike leserbehov: Beslutningtakeren vil lese minst mulig og vil selv bestemme graden av fordypning. Ekspertene ønsker å raskt kunne finne alt som handler om det samme på ett sted. Kontrolløren ønsker å kunne sjekke at alt har gått riktig for seg.

Hvem som deltar. Typiske deltakere er eksperter: analytikere, utredere, rådgivere og andre som påvirker beslutninger og som trenger tydelig formidling av analyser produsert på en effektiv måte.

Noen kunder i ulike bransjer.

Kurs: fysiske og digitale

Klasseromskurs - Todagers, endags eller halvdag.

Todagerskurset passer for analytikere og utredere og andre som må tolke store datamengder og utforme komplekse analyser som leses av beslutningstakere med annen faglig bakgrunn.

Endagerskurset passer for rådgivere og ledere som er avhengige av at det de skriver blir lest og enhetlig forstått av ulike lesere og som legger premisser for store organisasjoner og prosesser.

Halvdagskurs passer for toppledere, styremedlemmer og partnere som bestiller f.eks. notater og beslutningsdokumenter fra eksperter, leser med et kritisk blikk og coacher medarbeidere.

Digitalkurs taes i grupper.

Digitalkurs passer for deltakere som sitter spredt eller foretrekker å ta kurset over lengre tid. Kurset taes av tre personer sammen og varer i syv timer fordelt over opptil tre uker. Kurset blander alenearbeide, digitale møter med tre deltakere og avslutningswebinar med Carl Størmer der stoffet repeteres.

Skreddersøm for større oppdragsgivere. Vi har erfaring med å utvikle skreddersydde digitale kurs. Oppdragsgiver bidrar med utvikling av innhold og testning av betaversjon for å sikre et mest mulig faglig relevant sluttprodukt. Jazzcode betaler for all utvikling men oppdragsgiver forplikter seg til et visst antall betalte deltakere.

Læringsmål: bedre beslutninger

Kursets mål er å gjøre deltakerne mer effektive i utvikling og bruk av ekspertise gjennom bruk av struktur i observasjon, tanke og formidling.

Målgruppe: eksperter

Kurset passer for alle som er involvert i store beslutninger. Typiske deltakere kommer fra plan- og analyseavdelinger, utredningsavdelinger, rådgivningsmiljøer, informasjonsavdelinger og ledergrupper som jobber med logistikk, planlegging, analyse, ledelse, prosjektering, innkjøp eller salg. Den typiske deltaker har mastergrad og arbeidserfaring.

Timeplan: hyppige pauser

Nok en gang har du fått en svært god evaluering; 4,8 på "Helhetsinntrykk". Du får også høyeste score med 5,0 både på "Formidlingsevne", "Relevans" og "Faglig troverdighet". Utrolig bra! - Tone, kompetanseansvarlig i internasjonalt rådgivningsfirma.
Sitat fra tidligere deltakere
ØVINGSMÅL. Deltakerne skriver øvingsmål på slutten av kurset og får tilsendt egne og andres mål etter avsluttet kurs. Det motiverer og viser hva andre har fått med seg.

Pedagogikk: øvelsesbasert

Du lærer ikke nødvendigvis noe nytt, men du blir oppmerksom på en helt ny måte å bruke eksisterende kunnskap på.

Kurset bruker bransjenøytrale eksempler for å unngå at ekspertene «søker ly» i egen ekspertise (logikk er heldigvis bransjenøytral). Alt er øvingsbasert og blir gradvis vanskeligere. Læring skjer i små grupper (maks fire) og hvert kurs bruker nye gruppeøvelser basert på tidsaktuelle eksempler fra aviser, rapporter og eposter.

PRAKTISKE GRUPPEØVELSER: Deltakerne bruker mye av tiden på å løse praktiske oppgaver med stor overføringsverdi til daglig arbeide. FOTO: Carl Størmer

Relevans: kan brukes av alle

Kurset oppleves som relevant for eksperter på tvers av alle bransjer. På to kurs i mai 2023 for lederkonsulenter i et av verdens største konsulentselskap, scoret kurset 5 på relevans (på en skala fra 1-5).Det ble spesielt lagt vekt på at kurset er relevant i fht å skape kunde- og ansatte tilfredshet, effektivitet (gjøre riktige oppgaver raskere), kvalitet (bedre leveranser, færre feil) og omdømme.

Forhistorien: Pyramideprinsippet

Kurset ble startet av Carl Størmer i 2005 etter at han i sin rolle som en av to gründere i det amerikanske selskapet Studentuniverse hentet inn $25 millioner fra investorer uten bruk av tilretteleggere. Gjennom over 100 presentasjoner til skeptiske amerikanske og europeiske investorer utviklet Størmer en metode som på rekordtid skapte troverdighet, innsikt og motivasjon (og som han senere brukte som markedsdirektør da Norwegian Airshuttle ble børsnotert).

Carl Størmer har jobbet med dokument- og presentasjonstruktur i hele sin karriere. FOTO: Carl Størmer

Metoden kombinerte hans erfaring som konsulent i IBM, hans bakgrunn som databasedesigner i verdens neststørste advokatselskap, Weill, Gotschal & Manges, og hans erfaring innen scenekunst. Størmer oppdaget at det viktigste, enten det var snakk om en presentasjon, et prospekt eller en kontraktsforhandling, var å ha en robust underliggende struktur som både gjør det mulig å sjekke logikk og som løfter frem det viktigste. I utviklingsfasen ga strukturen oversikt og innsikt over materialet. I investormøter gjorde strukturen presentasjonen fleksibel og robust når sammensatte problemstillinger skulle formidles til krevende personer og tidspressede situasjoner.

Pris kr. 2.000 - 5.500 per deltaker per dag

Vanlig stilte spørsmål og svar

Hvordan evaluerer Jazzcode suksess og langtidseffekten av kursene sine hos tidligere deltakere?

De fleste oppdragsgivere evaluerer kursene med standardiserte spørsmål (hos vår største oppdragsgiver, et internasjonalt konsulenthus, scorerer vi 4.9 i snitt på en skala der 5 er best). Langtidseffekten måles ikke men nesten alle våre oppdrag kommer via tidligere deltakere. Mange sier at dette er det viktigste kurset de har tatt i hele sin karriere. Langtidseffekten krever at deltakerne øver på kursmaterialet også etter kurset. Vi ser også en større langtidseffekt når hele avdelinger tar kurset sammen.

Tilbyr dere oppfølging eller videreutviklingsprogrammer etter å ha fullført et kurs?

Ja, vi tilbyr et ti ukers oppfølgingsprogram via epost. Dessuten kan man motta regelmessige mailer med eksempler og analyser av underliggende struktur i dagsaktuelle NOUer, avisartikler ol. Vi tilbyr også digitale kurs som kan taes enten som en oppfølging eller som et frittstående kurs. Vi tilbyr også 1:1 coaching og 15 minutters digitale dropin hvis tidligere deltakere ønsker å diskutere f.eks. et pågående prosjekt.

Hvordan tilpasser Jazzcode kursinnholdet for å møte de spesifikke behovene til ulike bransjer eller fagfelt?

Vår erfaring er at strukturelle prinsipper er bransjenøytrale. Vi har perfeksjonert å kunne undervise på tvers av bransjer ved å unngå bransjespesifikke eksempler og øvelser; vår erfaring viser at deltakerne lærer mer og blir mer bevisste når de får trent seg på bransenøytrale eksempler. Kursinnholdet kan selvfølgelig tilpasses ved å først forstå de spesifikke behovene og målene til organisasjonen eller gruppen, og deretter skreddersy materiale, case-studier, og interaktive øvelser som er relevante for deltakernes bransje og fagfelt.

Hvilke spesifikke case-studier eller reelle eksempler benyttes i kursene for å illustrere konseptene som undervises?

Vi bruker eksempler og øvelser basert på generiske caser som f.eks. en nedbrytning av faktorer som påvirker strømprisen, et sammendrag basert på utsagn fra en offentlig rapport, analysen av en godt- eller dårlig skrevet epost, eller eksempler som deltakerne selv tar opp på kurset.

Er det en grense for antall deltakere i hvert kurs for å sikre personlig oppmerksomhet og tilbakemelding?

Optimal klassestørrelse er på mellom 12 og 24 deltakere. Vi baserer alt arbeide på øvelser i grupper på tre- til fire personer og hvis det er færre enn tre grupper blir det for få besvarelser å lære fra. Hvis det blir fler enn 24 deltakere blir det for mange besvarelser som skal gjennomgåes.

Vi har i noen tilfeller kjørt heldagskurs for opptil 100 personer. I slike tilfeller bruker vi digitale hjelpemidler og setter en forventning om at ikke alle oppgavebesvarelser blir gjennomgått i plenum.

Hvordan kan organisasjoner måle ROI (Return On Investment) av å sende ansatte på disse kursene?

Bedre beslutninger. Kurset bidrar til at beslutningstakere kan "lese mindre og forstå mer". Tidligere deltakere forteller oss at de får økt gjennomslag for sine argumenter gjennom bruk av våre prinsipper. Dette fører til at man kan få med seg mer på kortere tid.

Teknologidirektør: "bruker det hver dag".

Informasjon til deg som vurderer eller skal på endagerskurset.

Les mer om hensikt, læringsmål, deltakere og timeplan for endagskurset i struktur.