Informasjon for deg som skal på todagerskurs med Carl Størmer

På todagers blir du mer bevisst hvordan struktur kan gjøre deg mer effektiv i hverdagen og du går grundig ned i hvordan pyramideprinsippet brukes i analyse og formidling.

Kurset passer for eksperter, analytikere og rådgivere som analyserer og løser komplekse problemstillinger og som er avhengig av å kunne formidle resultater til travle mottakere i form av presentasjoner, rapporter og utredninger.

Hensikten med kurset er at de du skriver for skal lese mindre og forstå mer fordi du strukturerer dokumenter og presentasjoner på leserens premisser; leseren vil selv kunne velge graden av fordypning og forstå strukturen før de forstår innholdet.

Ferdigheter du får sjansen til å lære inkluderer pyramideprinsippet; hvordan du løfter frem det viktigste, spisser en problemstilling, bryter en hovedpåstand ned i underpåstander, trekker flere påstander sammen til et sammendrag, lager robuste grupperinger, og velger logiske rekkefølger. Du får økt bevissthet for hvordan skrive effektive setninger som styrer leserens oppmerksomhet på en effektiv måte, du lærer å skrive overskrifter som kan skumleses og blir flinkere til å avdekke dårlig struktur. Vi lærer deg også hvordan du kan øve mens du jobber og etter kurset får du tilbud om ti ukers oppfølging på mail. Kurset går dypere i materien enn endagerskurset både i forhold til øvelser og tid for spørsmål og læring gjennom samtale. Etter kurset har du blitt mer bevisst hvordan du kan bruke struktur og mange er sterkt motivert til å øve på å bruke god struktur.

Timeplan for todagerskurset

Kjøreregler: Vær helt tilstede

Pedagogikk: enkelt, praktisk og repeterbart