Informasjon for deg som skal på todagerskurs med Carl Størmer

Velkommen på kurs med Carl Størmer. Kurset har oppmøte kl. 8:45 og undervisning foregår fra 9:00 til kl. 16:00 med hyppige pauser.

På todagers blir du mer bevisst hvordan struktur kan gjøre deg mer effektiv i hverdagen og får en grundig innføring i hvordan pyramideprinsippets brukes i analyse og formidling.

Kurset passer for eksperter, analytikere og rådgivere som analyserer og løser komplekse problemstillinger og som er avhengig av å kunne formidle resultater til travle mottakere i form av presentasjoner, rapporter og utredninger.

Hensikten med kurset er at de du skriver for skal lese mindre og forstå mer fordi du strukturerer dokumenter og presentasjoner på leserens premisser; leseren vil selv kunne velge graden av fordypning og forstå strukturen før de forstår innholdet.

Ferdigheter du får sjansen til å lære: hvordan du løfter frem det viktigste, spisse en problemstilling, bryte en hovedpåstand ned i underpåstander, trekke flere påstander sammen til et sammendrag, lage robuste grupperinger, og velge logiske rekkefølger. Du får økt bevissthet for hvordan skrive setninger som best styrer leserens oppmerksomhet, å skrive overskrifter som kan skumleses og å avdekke dårlig struktur.

Etter kurset får du tilbud om ti ukers oppfølging på mail. Kurset går dypere i materien enn endagerskurset både i forhold til øvelser og tid for spørsmål og læring gjennom samtale. Etter kurset har du blitt mer bevisst hvordan du kan bruke struktur og mange er sterkt motivert til å øve på å bruke god struktur.