Ladevettreglene: Ti regler er syv for mye.

MAGISK TALL. De fleste klarer ikke å holde mer enn 3-5 ting i hodet samtidig. Hvem husker ti ting? Her viser jeg deg hvordan du kan koke dette ned til tre punkter.

I denne bloggposten forbedrer jeg en uferdig liste slik at leseren kan huske og forstå listen bedre.

LADEVETTREGLENE: Få husker ti punkter. Jeg forstår ikke rekkefølgen og punkt ti? Ikke en ladevettregel...

Når jeg ser lister, vet jeg at lengre lister nesten alltid kan forbedres. Da jeg nylig fikk tilsendt "Ladevettreglene", scannet jeg for forbedringspunkter: Er overskriften informativ? Har punktene en fellesnevner? Er punktene i logisk rekkefølge? Er det mulighet for mer fortetting (lister med mer enn fem punkter kan som regel med fordel komprimeres).

Til min forferdelse oppdaget jeg at listen ikke var tilrettelagt for en travel leser:

  • Lite informativ overskrift. Listen mangler en tydelig overskrift som hjelper meg til å se hva punktene har til felles. Den forteller meg bare hva som kommer og får meg til å tro at punktene er ladevettregler.
  • Det er for mange punkter; de færreste husker mer enn 3-5.
  • Ulogisk rekkefølge. Punkter som handler om det samme bør følge hverandre.
  • Ikke samme type elementer. Den siste av reglene er ikke en ladevettregel men et generelt råd.

En oppskrift for å foredle en liste: gruppér, sortér, redigér, og komprimer.

Grupper reglene på hva de handler om

Tre ting går igjen i brannvettreglene: Å følge med, bruk av utstyr, og plassering. Regele 10 er ikke en ladevettregel. Regel 2 og 9 er en del av den samme handlingen, og kan muligens slåes sammen. Regel 3, å følge bruksanvisningen, er på et høyere nivå enn 4 og 8. Egentlig er (3) en god kandidat for "bruk av utstyr"

Å følge med:

Bruk av utstyr: følg produsentens anvisning (3)

Plassering

Skriv en overskrift for hver av gruppene

For å skrive en informativ overskrift for hver av gruppene, må jeg ses hva underpunktene har til felles.

Vær oppmerksom når du lader.

Bruk utstyret i henhold til produsentens anvisning (3)

Ikke lad på brannfarlige steder

Skriv et effektivt sammendrag

Nå kan vi skrive overskriften på nivå 1, gitt tre råd på nivå 2:

Lading er brannfarlig. Lad med varsomhet:

Listen er nesten ferdig, men jeg er ikke helt fornøyd. Muligens er det noe med rekkefølgen på underpunktene. Listen over starter med selve ladingen, men de to andre punktene skjer jo tidligere (hvis man trenker tidsrekkefølge).

Jeg prøver igjen:

Lading er brannfarlig. Lad med varsomhet:

Ring brannvesen på 110 ved røyk eller flammer.

Nå er jeg ganske fornøyd. Overskriften forteller meg det viktigste og påpeker hva punktene har til felles (vær varsom). Underpunktene er lette å huske både fordi hver setning inneholder ett budskap og fordi jeg klarer å huske på tre ting samtidig. Når jeg tenker på sted, klarer jeg å huske de fire punktene på nivå 3, nemlig brannvarsler, brannsikkert underlag, unngå soverom og rømningsveier.

Listen er nå lettere å forstå, raskere å lese, og lettere å huske.

Her har du essensen i et avsnitt:

Det er brannfarlig å lade hjemme. Derfor: Lad med omhu. Ikke lad på brannfarlige steder, bruk utstyret som anvist av fabrikant, og følg med mens du lader.