Lær mer om samspill

Har du vært på foredrag med Carl Størmer og ønsker å lære mer? Har du en jazzaktig jobb der rask endring gjør det vanskelig å planlegge, du hele tiden har ulike samtaler med ulike aktører, og beslutninger ofte må taes på kort varsel med ufullstendige data? I denne videoen forklarer Carl mer om hva workshoppen inneholder og hvordan den avvikles:

En Jazzcode workshop kan kjøres for grupper fra 12 personer og oppover, og i løpet av en dag går vi dypere inn i begrepet kompleksitet, ser nærmere på "smultringen", Carls modell for forvaltning av oppmerksomhet, Carl utdyper hvordan man kan øve seg frem til gode improvisasjonsteknikker, og hvordan man forbereder seg på noe man ikke helt vet hva er. Workshoppen går over en dag, kan tilpasses en oppdragsgivers spesifikke behov og spørsmål, og består vanligvis av fire moduler, hver på ca. 90 minutter:

Denne workshoppen passer for alle som jobber med forventet uforutsigbarhet og kompleks problemløsning sammen med andre. Føler du at redusert kontroll gjør innflytelse viktigere, og at oppmerksomheten er knapphetsgode? I så fall vil denne workshoppen gjøre deg mer bevisst på hva du må øve på og hvordan du kan få bedre resultater.